BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÁI BÌNH Nơi người bệnh gửi trọn niềm tin

Thứ ba - 11/07/2017 09:18
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÁI BÌNH Nơi người bệnh gửi trọn niềm tin
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Y tế, các Bộ, ngành Trung ương; sự nỗ lực vượt bậc của ngành y tế tỉnh nhà, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tỉnh nói chung và sức khỏe tâm thần nói riêng không ngừng phát triển, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Góp phần vào thành tích chung rất đáng tự hào của ngành Y tế, có sự đóng góp tích cực của Bệnh viện Tâm thần Thái Bình.
Ngay sau khi đất nước được độc lập thống nhất, ngày 25/02/1976 Bệnh viện Tâm thần Thái Bình được thành lập đóng trên địa bàn của xã Thái Hưng- huyện Thái Thụy, cách trung tâm của tỉnh gần 30 km. Bệnh viện tiếp nhận  cơ sở vật chất K85 là nơi điều dưỡng cho cán bộ Miền Nam tập kết ra Bắc. Trong ngày đầu thành lập, điều kiện lực lượng cán bộ mỏng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện chẩn đoán thiếu thốn, khó khăn. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Y tế; sự phối kết hợp, hỗ trợ hiệu quả của các cấp, các ngành…; sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, không ngừng phấn đấu của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức bệnh viện cơ sở vật chất liên tục được đầu tư xây dựng.